1. Spoločnosť  AUSBAUEN s.r.o. Fučíkova 967/27 085 01 Bardejov, IČO: 46213384, DIČ: 2023278785, IČ DPH: SK2023278785  uchováva tieto osobné údaje užívateľov, ktorým predávame náš tovar
  • Meno a Priezvisko
  • Adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónne číslo
 2. Správcom osobných údajov je: AUSBAUEN s.r.o. Fučíkova 967/27 085 01 Bardejov, IČO: 46213384, DIČ: 2023278785, IČ DPH: SK2023278785
 3. Osobné údaje neprenášame mimo Európskej únie
 4. Osobné údaje spomenuté v bode 1 sú vyžadované na základe oprávneného záujmu. Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.
 5. Vaše osobné údaje sú využívané na objednávku a následné vytváranie faktúr.
 6. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určitú tak, ako ju stanovuje zákon.
 7. Nezabudnite že máte právo:
  • požiadať nás o informácie, ktoré o vás spracovávame
  • požiadať si o úpravu týchto údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie
  • požiadať si o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
  • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobné údaje získané súhlasom
  • v prípade pochybnosti nás kontaktovať na: info@pokladka-dlazby.sk

Žiadne produkty

To be determined Doprava
0,00 € Spolu

Zaplatiť